Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Zalewu Sokólskiego.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (15)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Łukaszewicz Andrzej
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Kirpsza Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław

NIEOBECNI (3)

Kozłowska Helena
Poskrobko Czesław
Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl