Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028.

ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (13)

Babynko Dorota
Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Łukaszewicz Andrzej
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał

PRZECIW (2)

Awdziej Marek
Cydzik Antoni

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Kirpsza Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław

NIEOBECNI (3)

Kozłowska Helena
Poskrobko Czesław
Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl