Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna

za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl