Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego.

za: 12, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl