Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Realizacja Strategii Gminy Dębno za lata 2014-2022.

za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl