Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno.

za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl