Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Babynko Dorota
Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Awdziej Marek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Borowski Piotr
Poskrobko Czesław
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl