Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Swarzędz (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2003r., Nr 150, poz. 2823).

ZA: 1, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl