Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek ul. Średzka w Paczkowie, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl