Wyniki głosowania w sprawie Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją sali sportowej.
ZA
Marek Awdziej
Dorota Babynko
Jadwiga Bieniusiewicz
Piotr Borowski
Antoni Cydzik
Antoni Czaplejewicz
Helena Czaplejewicz
Krystyna Gołko
Andrzej Kirpsza
Helena Kozłowska
Andrzej Łukaszewicz
Stanisław Pałusewicz
Jarosław Panasiuk
Karol Puszko
Daniel Supronik
Michał Tochwin
NIE GŁOSOWALI
Jerzy Piotr Saciłowski
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl