Wyniki głosowania w sprawie Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka.
ZA
Marek Awdziej
Dorota Babynko
Jadwiga Bieniusiewicz
Piotr Borowski
Antoni Cydzik
Antoni Czaplejewicz
Helena Czaplejewicz
Krystyna Gołko
Andrzej Kirpsza
Helena Kozłowska
Andrzej Łukaszewicz
Stanisław Pałusewicz
Jarosław Panasiuk
Daniel Supronik
Michał Tochwin
WSTRZYMALI SIĘ
Karol Puszko
NIE GŁOSOWALI
Jerzy Piotr Saciłowski
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl