Wyniki głosowania w sprawie Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
ZA
Piotr Borowski
Krystyna Gołko
Andrzej Łukaszewicz
Daniel Supronik
Michał Tochwin
PRZECIW
Dorota Babynko
Antoni Cydzik
Helena Czaplejewicz
Helena Kozłowska
Karol Puszko
WSTRZYMALI SIĘ
Marek Awdziej
Jadwiga Bieniusiewicz
Antoni Czaplejewicz
Andrzej Kirpsza
Stanisław Pałusewicz
Jarosław Panasiuk
NIE GŁOSOWALI
Jerzy Piotr Saciłowski
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl