Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie skargi Pana W. C. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Awdziej Marek
Bienasz Mariusz
Cydzik Antoni

BRAK GŁOSU (3)

Borowski Piotr
Pałusewicz Stanisław
Puszko Karol

NIEOBECNI (1)

Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl