Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie skarg Pana S. K. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (15)

Babynko Dorota
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Awdziej Marek
Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga

BRAK GŁOSU (2)

Borowski Piotr
Pałusewicz Stanisław

NIEOBECNI (1)

Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl