Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokółka na lata 2018-2022.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Supronik Daniel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Awdziej Marek
Cydzik Antoni
Puszko Karol

BRAK GŁOSU (4)

Babynko Dorota
Borowski Piotr
Saciłowski Jerzy Piotr
Tochwin Michał

NIEOBECNI (1)

Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl