Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: poprawki Radnej Justyny Radomskiej do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok dot. zdjęcia 70 tys. zł z budżetu z zadania przeznaczonego na budowę drogi 23 KD i przełożenia 70 tys. zł na dofinansowanie, na zakup samochodu do Straży Miejskiej

ZA: 6, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl