Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: w sprawie zakończenia obrad współnego posiedzenia komisji i przelożenie na dzień jutrzejszy.

ZA: 4, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl