Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Ocena wykonania budżetu za 2017r.

za: 1, przeciw: 0, wstrzymuję się: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl