Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl