Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

ZA: 5, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl