Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pozorumienia w sprawie powierzenia Gminie Czerwonak zadania własnego Gminy Murowana Goślina w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z autopoprawką dot. dopisania w podstawie prawnej o samorządzie gminnym słowa "ze zm"

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (9)

Dziel Elżbieta
Frąckowiak Bogusław
Kuźniewski Andrzej
Molski Robert
Nawrocka Grażyna
Radomska Justyna
Sommerfeld Leszek
Szczepaniak Danuta
Walczak Elżbieta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Binięda-Grzebyta Magdalena
Grzebyta Kamil
Popiak Przemysław
Robak Beata
Tecław Piotr
Zaranek Jacek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl