Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/356/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosci,na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekrecyjno-wypoczynkowe wraz z autopoprawkami dot. w podstawie prawnej o samorządzie gminnym dopisania ze zm. oraz dopisania słowa pozycja.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (9)

Dziel Elżbieta
Frąckowiak Bogusław
Kuźniewski Andrzej
Molski Robert
Nawrocka Grażyna
Radomska Justyna
Sommerfeld Leszek
Szczepaniak Danuta
Walczak Elżbieta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Binięda-Grzebyta Magdalena
Grzebyta Kamil
Popiak Przemysław
Robak Beata
Tecław Piotr
Zaranek Jacek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl