Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIV/352/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz określenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wraz z autopoprawką w par. 1 pkt 1 dopisać na terenie Miasta i Gminy

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (9)

Dziel Elżbieta
Frąckowiak Bogusław
Kuźniewski Andrzej
Molski Robert
Nawrocka Grażyna
Radomska Justyna
Sommerfeld Leszek
Szczepaniak Danuta
Walczak Elżbieta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Binięda-Grzebyta Magdalena
Grzebyta Kamil
Popiak Przemysław
Robak Beata
Tecław Piotr
Zaranek Jacek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl