Wyniki głosowania imiennego w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina dot. dopisania w podstawie prawnej pozycji 1648, zmiany zapisu z w sprawie regulamin na w sprawie Regulaminu oraz dopisać ust. 2, oraz w punkcie 3 dopisać "nie jest",

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (8)

Dziel Elżbieta
Frąckowiak Bogusław
Kuźniewski Andrzej
Molski Robert
Nawrocka Grażyna
Radomska Justyna
Sommerfeld Leszek
Szczepaniak Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Walczak Elżbieta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Binięda-Grzebyta Magdalena
Grzebyta Kamil
Popiak Przemysław
Robak Beata
Tecław Piotr
Zaranek Jacek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl