Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wniosku Burmistrza o zmianę porządku obrad.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl