Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2021 z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Murowanje Goślinie odbytej w dniu 12 października 2021 r.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl