Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.

ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Gołko Krystyna
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

PRZECIW (3)

Karczewska Ewa
Pałusewicz Stanisław
Tochwin Michał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Czaplejewicz Helena
Kirpsza Andrzej
Saciłowski Jerzy Piotr

BRAK GŁOSU (2)

Bienasz Mariusz
Panasiuk Jarosław

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl