Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1 wraz z terenem przyległym na okres nie dłuższy niż 10 lat w trybie bezprzetargowym.

za: 0, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl