Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Kobylnicka.

ZA: 0, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl