Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego pn.: Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512 P ( ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz).

ZA: 0, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl