Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017-2023

za: 12, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 6
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl