Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ : 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (15)

Andrzejewska Anna
Buchalska Dorota
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Kaczmarek Irena
Kwas Łukasz
Lange Jarosław
Lewandowski Adam
Mieloch Jarosław
Nagler Tomasz
Paluszkiewicz Danuta
Regulski Andrzej
Rozmiarek Jerzy

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ (5)

Bartkowiak Julia
Bruczyńska Beata
Kosmalska Iwona
Pawlaczyk Magdalena
Surdyk Andrzej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulza Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl