Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (19)

Andrzejewska Anna
Bruczyńska Beata
Buchalska Dorota
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Kaczmarek Irena
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lange Jarosław
Lewandowski Adam
Mieloch Jarosław
Nagler Tomasz
Paluszkiewicz Danuta
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej

PRZECIW (1)

Bartkowiak Julia

WSTRZYMUJĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulza Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl