Wyniki głosowania imiennego w sprawie: planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (19)

Andrzejewska Anna
Bartkowiak Julia
Buchalska Dorota
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Kaczmarek Irena
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lange Jarosław
Lewandowski Adam
Mieloch Jarosław
Nagler Tomasz
Paluszkiewicz Danuta
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ (1)

Bruczyńska Beata

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulza Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl