Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ : 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Andrzejewska Anna
Buchalska Dorota
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Kaczmarek Irena
Kwas Łukasz
Lange Jarosław
Lewandowski Adam
Mieloch Jarosław
Nagler Tomasz
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Rozmiarek Jerzy

PRZECIW (1)

Bruczyńska Beata

WSTRZYMUJĘ (6)

Bartkowiak Julia
Cupryjak Iwona
Janicka Krystyna
Kosmalska Iwona
Paluszkiewicz Danuta
Surdyk Andrzej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulza Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl