Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (20)

Andrzejewska Anna
Bartkowiak Julia
Bruczyńska Beata
Buchalska Dorota
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Kaczmarek Irena
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lange Jarosław
Lewandowski Adam
Mieloch Jarosław
Nagler Tomasz
Paluszkiewicz Danuta
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kulza Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl