Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl