Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka po nazwą „Gminny Zespół Obsługi Oświaty”.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl