Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce.

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (20)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Bienasz Mariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl