Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. dama Mickiewicza w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (19)

Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Awdziej Marek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Bienasz Mariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl