Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: KSS Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 380 – lecia Nadania Praw Miejskich Miastu SWARZĘDZ.

ZA: 0, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl