Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Stalowa Wola ze spółki Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na wniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Gminę Stalowa Wola w tej spółce na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - autopoprawka.

ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl