Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad jako pkt 30 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego a zajęta jest pod drogę powiatową nr 2502R - ulicę Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap.

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (20)

Augustyn Jerzy
Bajek Mariusz
Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Chojnacka Maria
Durek Łukasz
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Madej Paweł
Warchoł Łukasz
Zaborowski Franciszek

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl