Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęta jest pod drogę powiatową nr 2502R - ulicę Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (19)

Bajek Mariusz
Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Chojnacka Maria
Durek Łukasz
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Warchoł Łukasz
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Grobel-Proszowska Joanna
Szymonik Andrzej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustyn Jerzy
Madej Paweł
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl