Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/367/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień.

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (14)

Bajek Mariusz
Chojnacka Maria
Durek Łukasz
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (1)

Marczak Damian

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Grobel-Proszowska Joanna
Przytuła Dariusz
Szymonik Andrzej
Warchoł Łukasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustyn Jerzy
Madej Paweł
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl