Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023”

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Bajek Mariusz
Chojnacka Maria
Durek Łukasz
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej
Warchoł Łukasz
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Przytuła Dariusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustyn Jerzy
Madej Paweł
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl