Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Bajek Mariusz
Butryn Renata
Chojnacka Maria
Durek Łukasz
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej
Warchoł Łukasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Brzeziński Leszek

BRAK GŁOSU (4)

Augustyn Jerzy
Rut Piotr
Sibiga Jan
Zaborowski Franciszek

NIEOBECNI (1)

Madej Paweł
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl