Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 – 2027.

ZA: 2, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, : 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl