Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, : 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl