Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017 – 2026.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ : 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (13)

Andrzejewska Anna
Bartkowiak Julia
Bruczyńska Beata
Duszczak Stanisław
Janicka Krystyna
Kaczmarek Irena
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Mieloch Jarosław
Paluszkiewicz Danuta
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Rozmiarek Jerzy

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ (1)

Genstwa Roman

BRAK GŁOSU (2)

Cupryjak Iwona
Lewandowski Adam

NIEOBECNI (4)

Buchalska Dorota
Kulza Daniel
Nagler Tomasz
Surdyk Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl